Polityka Prywatności


Wiedza o polityce prywatności

 

Polityka prywatności


Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Obowiązek informacyjny do aktualnych i nowych klientów: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest WEB-MAR Mariusz Szombara z siedzibą w: Mikołów, os. Grunwaldzkie 1 / 11, NIP 6351423108. REGON 240102795.


Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

  • realizacji zamówień
  • zawarcia i wykonania umowy
  • podstawą prawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy
  • imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

Jak można skontaktować się z Administratorem danych osobowych?

Kontakt z administratorem może odbyć się drogą telefoniczną, pod numerem: 608590437 lub na adres e-mail: marimar.m.s@wp.pl lub tradycyjnym listem na adres: WEB-MAR Mariusz Szombara, os. Grunwaldzkie 1/11, 43-190 Mikołów.


Kto jest odbiorcą państwa danych

Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień i nie są przekazywane osobom trzecim.


Czy dane są przetwarzane w sposób automatyczny i podlegają profilowaniu

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny ani nie podlegają profilowaniu.


Jak długo przechowywane są państwa dane

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji księgowych dotyczących tej umowy.